Shteti edhe më tej mund të përgjojë

41

Shkup, 20 qershor – Harmonizimi i kornizës ligjore i Maqedonisë me atë të Bashkimit Evropian, nuk realizohet komfor dinamikës së paraparë. Në këtë drejtim, Rrjeti i shoqata jo qeveritare “Mrezha 23”, ka realizuar një hulumtim, me çka ka konstatuar se mbrojtja e të dhënave personale gjatë komunikimeve elektronike në vetë përmban lëshime, të cilët në masë të madhe mund të keqpërdoren. Për këto arsye, eksperti për përcjelljen e komunikimeve elektronike, Aleksandar Nikollov, vlerëson se Ligji për komunikime elektronike (LKE), duhet të pësojë ndryshime dhe shfuqizim të disa dispozitave.  ”Gjatë hulumtimit të realizuar, kemi konstatuar një varg problemesh, të cilat, në radhë të parë lidhen me mbrojtjen e privatësisë në sferën e… (më gjerësisht në numrin e nesërm të gazetës KOHA)

Comments are closed.