Seancë publike e Komisionit shtetëror për pengimin e korrupsionit

Komisioni shtetëror për pengimin e korrupsionit sot do të mbajë seancë  publike.  Anëtarët e Komisionit në seancë do të shqyrtojnë  ankimime lidhur me Kodin zgjedhor.