KBM: Zëvendëskryeministri ekonomik sipas programit qeveritar, transparencë dhe dialog me biznesin

21

Qeveria të emërojë zëvendëskryeministër për çështje ekonomike sipas programit dhe planit të vet, por, gjithsesi, të vendosë edhe mekanizma dhe rregulla për proces transparent konsultativ me të gjitha grupet e prekura të interesit, konsideron Konfederata e biznesit e Maqedonis (KBM).

Konfederata e biznesit, siç kumtoi kryetari i saj, Mile Boshkov, pret që qeveria e re t’i respektojë dhe zbatojë praktikat e deritanishme të konsultimeve dhe dialogut me përfaqësuesit e të gjitha grupeve të interesit të qytetarëve, subjekteve juridike dhe private, ndërkaq për vendosje të dialogut transparent dhe konsultativ socio-ekonomik, propozon funksione të rotacionit të kryetarëve të Këshillit ekonomiko-social dhe të Këshillit nacional për sipërmarrësi dhe konkurrencë.

KBM thekson se në interes të përmirësimit të krijimit të politikave ekonomike dhe përmirësimit të konkurrencës së ekonomisë së Maqedonisë, qeveria dhe mbarë komuniteti afarist e riafirmuan dhe formuan Këshillin nacional për sipërmarrësi dhe konkurrencë. Propozimet politikat e Konfederatës së biznesit të Maqedonisë për ambient më të mirë afarist janë të kapshme në faqen www.bcm.mk.

Comments are closed.