Zvogëlohet niveli i lumenjve dhe i Liqenit të Ohrit

Shkup, 8 janar – Niveli i Treskës në Makedonski Brod është për tetë herë më i ulët se niveli mesatar për janarin, ndërsa i Sateskas në Botun për më shumë se dyfish, tregojnë matjet e fundit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike (DPHM).

Më të ulëta se mesatarja më shumëvjeçare për këtë muaj janë edhe nivelet e të gjithë lumenjve të tjerë në Maqedoni.

Për dallim prej lumenjve, tek liqenet natyrore niveli është më i lartë se mesatarja me përjashtim të Liqenit të Ohrit, ku niveli është për 14 centimetra më i ulët se zakonisht.