Urinon teksa pret që të ndërrohet drita e semaforit (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cMLDEjNYtaY