UNT shpall konkurs për pranim të 24 profesorëve dhe asistentëve

57

Shkup, 16 nëntor –  Universiteti “Nënë Tereza”, ka shpallur thirrje publike për pranim të 24 profesorëve dhe asistentëve – doktorant të të fakulteteve pranë Universitetit. Kërkohen professor të arkitekturës dhe dizajnt, informatikës, sportit dhe sferave tjera.

Kandidatët e interesuar duhet ti plotësojnë kriteret që janë në pajtueshmëri me Ligjin për arsim të lartë.

Për kandidatët që do të paraqiten nevojitet te kenë sukses më së paku 8.00.

Më shumë informata rreth konkursit mund të merrni këtu.