“Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, telefoni kujdestar për momentin jofunksional

9

Shkup, 27 nëntor – Për shkak të problemeve teknike telefoni kujdestar i NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi nuk do të jetë funksional. NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”, informon se për shkaqe teknike telefoni kujdestar 02 30 73 010 në një periudhë të caktuar nuk do të jetë funksional.

 

Comments are closed.