Turqi, të ardhurat nga turizmi në vitin 2017 rriten për 18.9 për qind

Turqi, të ardhurat nga turizmi në vitin 2017 rriten për 18.9 për qind duke arritur në 26.3 miliardë dollarë.