Turqi, të ardhurat nga turizmi në vitin 2017 rriten për 18.9 për qind

25

Turqi, të ardhurat nga turizmi në vitin 2017 rriten për 18.9 për qind duke arritur në 26.3 miliardë dollarë.

Comments are closed.