Tre arsyet më të zakonshme pse njerëzit tradhtojnë

124

Ja se cilat janë arsyet që e çojnë partnerin në mashtrim, sipas një psikologu.

ARSYE INDIVIDUALE. Këto janë arsyet që çdo person ka për veprimet e pabesisë. Karakteristikat e personalitetit që ju bëjnë më të prirur për këtë qëndrim përfshijnë:

Gjinia: Burrat kanë më shumë gjasa se gratë të kryejnë tradhtinë, kryesisht për shkak të testosteronit, i cili është përgjegjës për kontrollimin e këtyre tendencave.

Personaliteti: Njerëzit me personalitet më pak empatik dhe të përgjegjshëm janë gjithashtu më të prirur ndaj kësaj lloj sjelljeje, pasi ata i shohin marrëdhëniet e tyre ndryshe nga shumica.

ARSYET E MARRËDHËNIEVE. Njerëzit gjithashtu mund të motivohen të tradhtojnë nga karakteristikat jo të kënaqshme të marrëdhënies së tyre. Kur ata janë vërtet të lumtur, nuk e ndiejnë nevojën për të kërkuar dikë tjetër. Mungesa e intimitetit, konfliktet shumë të shpeshta dhe vlerat divergjente, si në arsim ashtu edhe në personalitet, janë disa nga motivet e marrëdhënies që mund të çojnë në tradhti.

ARSYET E SITUATËS. Edhe nëse një person nuk është i prirur për tradhti, situata të caktuara dhe ndryshime në mjedisin e tyre mund t’i vënë ata në rrezik për ta kryer. Të jetosh me njerëz që inkurajojnë këtë qëndrim, intensiteti i marrëdhënieve të tyre të tjera personale ose profesionale dhe një atmosferë negative në marrëdhënie, me grindje të shpeshta, mund të zgjojë këtë interes.

Mënyra më e mirë për të mbrojtur marrëdhënien tuaj nga tradhtia është që gjithmonë të keni një dialog shumë të hapur dhe të respektueshëm me partnerin tuaj, duke përcaktuar kufijtë e marrëdhënies tuaj me të. Shpesh njerëzit mund të ndryshojnë mbi atë se çfarë është një tradhti, por kur idetë janë në një linjë, bashkëjetesa bëhet shumë më e lehtë.