“Tikves” vazhdon me blerjen e rrushit sipas kritereve dhe çmimeve të publikuara

32

“Pas heqjes së bllokadave të mbrëmshme të shkaktuara nga persona që padyshim donin të shkaktonin kaos,” Tikves “sot vazhdoi të blinte rrush nga ata nënkontraktorë që ishin planifikuar sipas dinamikës së përcaktuar dhe u thirrën për të dorëzuar rrushin dje,” thanë nga kompania.

“Theksojmë edhe një herë se” Tikves “është veraria e vetme në vend që këtë vit përcaktoi çmimin më të lartë, respektoi çmimin e dakorduar të blerjes së Vranecit prej 13 denarë për kilogram dhe 11 denarë për Smederevën dhe u zotua të blejë sasinë më të madhe të rrushit deri tani”, shekulli nga kantina e verës.

Në të njëjtën kohë, “Tikves” ishte kantina e parë e verës që shpalli në mënyrën më transparente çmimet dhe kushtet në të cilat do të blejë rrushin, duke deklaruar saktësisht nivelin e cilësisë së rrushit që do të blejë.

“Veraria mbetet e përkushtuar që të mos bëjë kompromis me cilësinë e rrushit që blen, sepse në atë mënyrë mbrohet interesi i atyre mbi 2100 kultivuesve me të cilët Tikves tashmë ka nënshkruar kontrata, dhe të cilët me punë të palodhur” Ata e kanë përmbushur cilësinë standardet e rrushit, gjë që u garanton atyre një çmim shumë më të lartë ”, vëren kompania.

Pesë deri në gjashtë individë të pakënaqur që bllokuan hyrjen në verë mbrëmë dhe kështu penguan blerjen, dhe rrushi i të cilëve nuk plotësonte kriteret minimale të cilësisë të nevojshme për prodhimin e verës, u ofruan nga menaxhmenti i “Tikves” për t’u ndërmarrë për përpunim në distilimin e verës, ku iu ofrua një çmim i përshtatshëm prej tetë denarë për kilogram që do të mbulonte kostot e tyre bazë. Sidoqoftë, një ofertë e tillë u refuzua prej tyre. “Më parë, ata individë u përpoqën të manipulonin cilësinë e rrushit që sollën për blerje, e cila ishte me cilësi shumë më të ulët dhe sheqer sesa mostrat, të cilat, sipas praktikës së vendosur, ishin sjellë më parë për inspektim,” shpjegoi kompania.

“Ne besojmë se qëllimi i manipulimeve të tilla me standardet dhe rregullat është përmbushja e interesave të caktuara personale dhe politike. Fatkeqësisht, në këtë lojë viktimat më të mëdha janë kultivuesit e vërtetë, ata që respektojnë të gjitha standardet dhe marrëveshjet, punojnë shumë dhe prodhojnë rrush cilësor dhe të cilët, nga individë dhe njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me vreshtarinë e vërtetë dhe të cilëve ajo përfaqëson vetëm një hobi dhe një mjet për të arritur qëllime të tjera, ata u penguan të dorëzonin rrushin e tyre dhe të merrnin vlerën reale për të ”, shtoi kantina.

Por, përkundër të gjitha pengesave nga individët dhe grupet e motivuara politikisht, “Tikves” do të mbetet konsistent në përmbushjen e strategjisë së tij afatgjatë të zhvillimit bazuar në partneritetin me kultivuesit e vërtetë, duke respektuar standardet botërore të cilësisë dhe rregullat dhe mekanizmat e tregut.