Thirrje për mësuesit për pjesëmarrje në studime për krizën shëndetësore dhe KOVID-19

53

Shkup, 7 korrik – Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit, me mbështetjen e Zyrës së UNICEF-it në vendin tonë dhe Reaktor – Hulumtim në aksion, kryejnë hulumtime gjithëpërfshirëse në shkollat ​​fillore dhe të mesme të lidhura me krizën shëndetësore dhe KOVID-19, e cila ndikoi në mënyrën e realizimit të procesit arsimor.

“Qëllimi kryesor i hulumtimit është t’i përmbledhë të gjitha përvojat përkatëse dhe ta vlerësojë ndikimin e përgjithshëm të pandemisë KOVID-19 në procesin arsimor në vend. Duke i përfshirë të gjitha palët e interesuara (ofruesit dhe përdoruesit e shërbimeve në sektorin e arsimit) – drejtorët, mësuesit, prindërit/kujdestarët dhe studentët, ky hulumtim do të na japë një pasqyrë të drejtpërdrejtë në përvojat e ndryshme dhe aspektet e rëndësishme të mësimit në distancë”, thonë nga MASH.

Nga Ministria theksojnë se njohuritë e marra do të përdoren ekskluzivisht për analizën e situatës aktuale dhe për krijimin e planeve dhe aktiviteteve të ardhshme në politikën arsimore.

Pjesëmarrësit e prekur në procesin arsimor MASH i fton të japin sugjerime dhe reagime, të ndajnë mendimet dhe përvojat e tyre sipas udhëzimeve të dërguara në adresat e tyre të elektronike. 

Comments are closed.