Takim rajonal në Kodrën e Diellit për vendkalime të reja të gjelbërta në turizmin malor më të mirë

7

Tetovë, 8 gusht – Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore përgjegjëse  për ndjekjen e  vendkalimeve kufitare në Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Kosovën sot dhe nesër në Kodrën e Diellit bisedojnë  për mënyrat e harmonizimit dhe thjeshtësimit të procedurave për kalim të kufirit shtetëror jashtë  vendkalimeve kufitare të parashikuara me qëllim të përmirësimit të sandardeve dhe cilësisë së shërbimeve për zhvillim të turizmit malor.

“Me takimet rajonale qëllimi është të krijohen “vendkalime të gjelbërta” ku do të mund të kalojnë turistët përmes shtigjeve funksionale dhe atraktive transnacionale si pjesë e  ofertës turistike në rajon. Përvoja ndajnë  operatorët turistik dhe ngjashëm. Institucionet e prezantojnë  rregulloren ekzistuese dhe procedurat për kalim  në vendkalimet kufitare dhe si të njejtat  harmonizohen  me qëllim që të shfrytëzohen vendkalimet e tilla të gjelbërta. “Majat e Ballkanit”, “Aventura ballkanike  për ecje” dhe “Skardus shteg” janë mes prodhimeve  rajonale për turizëm malor  të cilat tashmë mbahen  në rajon sipas mundësive për shfrytëzim  të vendkalimeve të gjelbërta”, thotë Anica Palaco, këshilltar në Shoqatën gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ).

Takimi është pjesë e projektit rajonal “SEDRA” i financuar nga Ministria Federale gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim me qëllim të përforcimit të kapaciteteve institucionale në palët e zgjedhura të prekura në Evropën Juglindore për mbështetje të diversifikimit ekonomik të mjediseve rurale në pajtim me politikat  e Bashkimit Evropian.

Comments are closed.