Takim pune i ekspertëve nga vendet e Basenit të Drinit

4

Shkup, 4 dhjetor – Në kuadër të Procesit të Drinit, sot dhe nesër në Athinë mbahet takim pune i ekspertëve nga të gjitha vendet e Basenit të Drinit – Maqedoni, Shqipëri, Mal të Zi, Kosovë dhe Greqi. Ekspertët do të punojnë në analizë të lidhjeve për arsye dhe lidhje të problemeve në Basenin e Drinit dhe sub basenet në liqenin e Ohrit, të Prespës dhe të Shkodrës.

Gjithashtu, do të konfirmohen arsyet për prishjen e cilësisë së ujërave në basen, prishjes së biodiversitetit, ndryshueshmërisë së regjimit hidrologjik dhe transportit të sedimentit, në kontekst kufitar, por edhe do të konfirmohen edhe aktivitetet për reagim dhe parandalim të arsyeve.

Tërë analiza është kontribut për përpunimin e Planit strategjik të akcizës për derdhjen e lumit Drin, që do të jetë dokument të cilin shtetet do ta negociojnë në kontekst të prioriteteve për mbrojtje dhe konfirmim të tërë derdhjes.

Takimi është organizuar dhe udhëhequr nga ana e Partneritetit global për ujëra – Mesdhetar i cili është zbatues ekzekutiv i GEF Projektit të Drinit.

Comments are closed.