Takim publik i Agjencisë për shërbime mediale audio dhe audiovizuale

Agjencia për shërbime mediale audio dhe audiovizuale sot do të mbajë takim publik në të cilin fokusi do të përqendrohet në atë se si të vihet drejt standardeve më të larta gazetareske në gazetari. Në takim është paralajmëruar edhe pjesëmarrja e përfaqësuesve të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediale audio dhe audiovizuale, Asociacionit medial të Maqedonisë, Këshillit të etikës në media dhe Qendrës për zhvillimin e mediave. Pritet të prezentohen edhe aktivitetet e realizuara të Agjencisë, gjegjësisht Programi vjetor për punë për këtë vit.