Sllovakia dhe Sllovenia e ndihmojnë Maqedoninë e Veriut që të vendosë standarde-shengen

3

Ndërtimi i kapaciteteve në zonën e kufirit të jashtëm duke hartuar masat për miratimin e legjislaturës të Shengenit dhe ndryshimin dhe harmonizimin e kuadrit ligjor dhe forcimin e kapaciteteve njerëzore është qëllimi i projektit të binjakëzimit IPA 2016 “Harmonizimi i sistemeve kombëtare me kërkesat e BE dhe Shengen për menaxhimin e kufirit “.

Në Qendrën e Trajnimit Idrizovo sot, në prani të Ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski dhe ambasadorëve të Sllovakisë dhe Sllovenisë, Henrik Markush dhe Milan Jazec zyrtarisht u shënua realizimi i projektit, i cili filloi në shkurt të këtij viti.

Projekti financohet nga fondet IPA në vlerë prej një milion eurosh dhe do të zbatohet gjatë një periudhe prej 24 muajsh.

“MPB dhe institucionet e tjera të zbatimit të ligjit në periudhën e ardhshme do të duhet të ndërmarrin një sërë harmonizimesh komplekse, qëllimi përfundimtar i të cilave është pranimi i suksesshëm i standardeve evropiane në të gjitha fushat. Përmbushja e standardeve evropiane në fushën e Kapitullit 24 është angazhimi ynë strategjik”, tha Spasovski në shënimin e fillimit të projektit, i cili kujtoi se ky kapitull përmban çështjen e kufijve të jashtëm.

Përmendi se vendosja e standardeve të Shengenit është një proces afatgjatë, që nënkupton parakushte materiale të përshtatshme njerëzore dhe administrative.

“Përmbushja e standardeve të Shengenit është një proces kompleks, i cili do të kërkojë një periudhë më të gjatë kohore për realizim. Një shembull i shkëlqyer për këtë është përvoja e Bullgarisë dhe Rumanisë, të cilat, edhe pse që nga viti 2007 janë vende anëtare të BE-së, ende po punojnë për parakushtet për t’u bashkuar me Marrëveshjen e Shengenit. Përvojat e vendeve të fundit që hyjnë në BE tregojnë se aktivitetet për krijimin e standardeve dhe burimeve të përshtatshme fillojnë shumë vite përpara pranimit zyrtar në BE”, tha Spasovski.
Projekti po zbatohet në bashkëpunim me një konsorcium të Sllovakisë dhe Sllovenisë dhe ambasadorët e të dy vendeve në Maqedoninë Veriore shprehën kënaqësinë që ata janë të përfshirë në këtë proces dhe theksuan se ata do të vazhdojnë të mbështesin vendin për integrimin në Union.

“Kjo është një simbolizëm. Vende të vogla si Sllovakia dhe Sllovenia ndihmojnë Maqedoninë Veriore të bashkohet me familjen e madhe të BE”së”, tha ambasadori i Sllovakisë Henrik Markus.

Ai theksoi se zbatimi i Shengenit është një proces serioz dhe përpjekje afatgjatë dhe kërkon angazhim dhe përfshirje të një numri të madh të burimeve njerëzore.
Ambasadori slloven Milan Jazec shtoi se ky proces është shumë i rëndësishëm dhe shtoi se përmes menaxhimit të kufijve ai tregon se si të bashkëpunohet në drejtim të zbatimit të standardeve të BE-së.

“Është e vështirë të gjejmë tre vende të ngjashme dhe më sinergjike sesa ato tonat dhe nga ajo pozitë më vjen mirë që kjo po ndodh. Ky është një shembull i mirë që mund të shërbejë edhe për projekte të ngjashme”, shtoi ai.

Jazbec theksoi se procesi i negocimit me BE-në është i rëndësishëm, por shtoi se sa më shumë arritje bën një vend para fillimit të këtij procesi, kaq më shumë do të jetë e përgatitur për integrim më të shpejtë.

Projekti parashikon zhvillimin e dy komponentëve. Së pari, duhet të hartohet një udhërrëfyes për miratimin e legjislacionit që lidhet me Shengenin, dhënien e legjislacionit në fushën e menaxhimit të integruar të kufijve dhe zhvillimin e Planit të Veprimit Shengen si dhe së dyti forcimin e kapaciteteve administrative dhe teknike në fushën e menaxhimit të integruar të kufijve. Shfrytëzuesi përfundimtar është Departamenti i Çështjeve Kufitare dhe të Emigracionit në Byronë e Sigurisë Publike.(koha.mk)

Comments are closed.