Shkup, operohet me sukses qeni të cilit fëmijët e rrugës i kishin futur mjet piroteknik në gojë

Shkup, 24 dhjetor – Pas angazhimit të një numri të madh qytetarësh nëpër rrjetet sociale është shpëtuar qeni të cilit disa fëmijë dhunues i kanë vënë në gojë mjet piroteknik. nga shpërthimi i mjetit piroteknik goja e qenit endacak është dëmtuar shumë, pas cka qeni është dërguar në veterinary dhe është operuar me sukses.