Shkup, nesër pa ujë disa lagje

Shkup, 30 korrik – Për shkak rikonsturimit të rrjetit ujësjellës f-80 mm në rr. Kapishtec – përballë rezidencës të Republikës së Francës, ndërprerje të furnizimit me ujë do të kenë shfrytëzuesit e rrugës së njëjtë në Komunën Qendër.

Siç kumtoi QRMK – Shkup pas informacionit të marrë nga NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi, furnizimi me ujë do të ndërpritet prej orës 09:30 deri në përfundimin e punëve.