Shahpaska-Bertolini: Miratimi i vlerave themelore të BE-së është prioriteti ynë, ne do të punojmë së bashku për shfrytëzimin më të madh të fondeve IPA

10

Shkup, 24 shtator – Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska u takua sot me drejtuesin e Sektorit për Bashkëpunim në Delegacionin e BE-së në Shkup, Nikolla Bertolini dhe ekipin e tij.

Në takim, siç informojnë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, ata diskutuan për progresin që vendi ynë e ka arritur në periudhën e kaluar, ndihmën që e merr nga BE-ja, përkatësisht disponueshmërinë e Fondeve IPA dhe shfrytëzimin e tyre, hapat drejt arritjes së qëllimit tonë strategjik si vend, integrimin në Bashkimin Evropian.

“Për ne si vend, është shumë e rëndësishme në rrugën drejt BE-së, t’i ndërtojmë vlerat themelore mbi të cilat bazohet Bashkimi Evropian, të tilla si sundimi i ligjit, gjyqësia e lirë, media e lirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit, barazia dhe të drejtat dhe liritë e njeriut”, theksohet në kumtesën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Përmes zbatimit të plotë të legjislacionit të BE-së në legjislacionin kombëtar, vendi do t’i miratojë praktikisht standardet themelore evropiane, të cilat në thelb do të nënkuptojnë zbatimin praktik të standardeve evropiane.

“Ne jemi të vetëdijshëm se ky proces është i gjatë dhe kompleks, por në të njëjtën kohë na lejon ne si një shtet anëtar i ardhshëm t’i kryejmë të gjitha reformat e nevojshme të brendshme para hyrjes reale në BE”, theksoi Shahpaska.

Ministrja Shahpaska e prezantoi punën aktuale për të cilën po punon aktualisht Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, përkatësisht Ligjin e ri për Marrëdhëniet e Punës, në të cilin punojnë të gjithë aktorët përmes dialogut cilësor shoqëror, Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi i cili është në procedurë parlamentare dhe Ligjin e bazuar në gjini dhe çdo lloj tjetër dhune ndaj grave.

Bertolini vuri në dukje se vendi ka mbështetje të madhe në negociatat e pranimit, bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, marrëdhëniet e punës, mbështetjen për reformat e brendshme dhe disponueshmërinë e Fondeve IPA dhe përdorimin e tyre më të madh.

Ai theksoi se Delegacioni i BE-së në Shkup bashkëpunon ngushtë me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe vlerësoi se në periudhën e ardhshme është e nevojshme punë intensive dhe thelbësore, veçanërisht në pjesën e përdorimit në rritje të IPA Fondeve të dedikuara për vendin tonë.

Comments are closed.