Seanca të disa komisioneve kuvendore

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seanca do të mbajë komisionet për kulturë, arsim dhe shkencë, për çështje evropiane, për shëndetësi, për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve dhe për mbrojtje dhe siguri. Komisioni për mbrojtjes dhe siguri, i cili të enjten u shty për sot, duhet të debatojë për projekt-ligjet për ndjekjen e komunikimeve dhe për OTA-n, si dhe për ndryshimet e Ligjit për armët, në leximin e parë, i cili është me flamur evropian. Këto ndryshime janë në rend të ditës dhe në seancën kuvendore të Komisionit për çështje evropiane.

Deputetët e Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve duhet ta konfirmojnë Propozim – vendim për shkarkimin dhe emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit  Drejtues të Agjencisë së Aviacionit Civil. Ata gjithashtu duhet  të votojnë për vendime për ndryshimin e përbërjes së grupeve të deputetëve të Kuvendit me parlamentet e vendeve të tjera dhe komisioneve kuvendore. Komisioni për kulturë do të diskutojë për Propozim – strategjinë kombëtare për zhvillimin e kulturës në Republikën e Maqedonisë, në periudhën 2018 – 2022, me Plan veprues për zbatimin e strategjisë kombëtare për zhvillimin e kulturës në Republikën e Maqedonisë për periudhën 2018 – 2022, në lexim të dytë. Në rend dite të Komisionit për shëndetësi janë ndryshimet e Ligjit për për mjekësi komplementare dhe alternative, të Ligjit për inspektim sanitar dhe shëndetësor, të Ligji për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe për siguri të rrezatimit, të Ligjit për ilaçe dhe pajisje mjekësore, të gjitha të parashtruara nga deputetët e shumicës në pushtet dhe në lexim të dytë.