Seanca e parë para Gjykatës në Paris kundër shtetit francez për mossuksesin në luftën kundër ndryshimeve klimatike

11

Paris, 14 janar – Katër organizata joqeveritare shpresojnë se sot  në seancën e parë para  Gjykatës Administrative në Paris do ta dëshmojnë mossuksesin  e shtetit francez në luftën kundër ngrohjes globale, prejse për padinë e tyre morën mbështetje  nga më shumë se dy milion qytetarë, lajmëroi korrespondenti i MIA-s.

Dy vjet pas fillimit të kësaj procedure, të shoqëruar me 2,3 milion nënshkrime në peticionin e paparë deri tani përmes Internetit,  katër organizatat joqeveritare – Notër Afer, Grinpis Francë, Fondacioni Nikolla Hulot dhe Oksdam Francë – para Gjykatës Administrative në Paris  do të gjenden përballë përfaqësuesve  të shtetit.

“Nëse “aferën e shekullit”, siç quhet lënda  në shtypin francez e fitojnë  OJQ-të, ky do të jetë vendim historik për drejtësinë klimatike në Francë. Kjo mund ta vë politikanin  para kontradiktave të tij  ekologjike: shumë fjalime dhe shumë pak akte, tregon Sesilija Rinaudo, koordinator i Notër Afer.

“Dënimi i një shteti për mosveprim ndaj klimës  do të ishte historike, dhe jo vetëm në Francë”, konsideron Sesil Duflot, drejtor ekzekutiv i Oksfam Francë,  duke e theksuar paralelen me aferën Urgenda, e cila u bë model  për rritjen e mëparshme të fuqisë së drejtësisë klimatike.

Në dhjetor të vitit 2019, Gjykata Supreme e Holandës i urdhëroi Qeverisë holandeze t’i zvogëlojë  emisionet e gazrave të qelqit në vend për të paktën 25 për qind deri në fund të vitit 2020.

Vendimi përfundimtar i drejtësisë franceze nuk do të bëhet menjëherë. Sot do të prezantohen konkluzionet e raportuesit të gjykatës.

Qeveria i hodhi poshtë akuzat për joaktivitet, duke e theksuar veçanërisht  ligjin për klimë energjetike nga viti 2019, i cili “i përforcon  qëllimet klimatike”, me qëllim për neutralitetin e karbonit deri në vitin 2050 ose rënie të konsumit të energjisë për 40 për qind nga lëndët djegëse  fosile deri në vitin 2030. Por, në dhjetor të vitit të kaluar, Këshilli Shtetëror (Gjykata Supreme Administrative), në vendimin e tij,  të cilin mbrojtësit e planetit  e përshkruajtën  si “historik”, theksoi se Franca, e cila ka premtuar se  do t’i zvogëlojë  emisionet e tij për 40 për qind deri në vitin 2030 në krahasim me vitin 1990, i tejkaloi buxhetet për karbon që i vendosi për vehten.

Gjykata më e lartë administrative franceze, e ftuar nga komuna Grand-Sint, e cila konsideron se i kërcënohet  me zhytje të bregut verior i dha shtetit tre muaj t’i arsyetojë  veprimet e tij në lidhje me zvoglimin e emisioneve të CO2.