Sa mund të dënoheni nëse nuk ndihmoni të lënduarit në aksident?

31

 

 

 

Vozitësit në vend duhet të kenë kujdes të shtuar pasi që tashmë kanë ndryshuar llojet e kundërvajtjeve sipas Ligjit nr 05L-088. Sipas ligjit, ju mund të dënoheni me 50 euro nëse nuk ndihmoni të lënduarit në aksident. Nëse nuk përdorni rripin e sigurisë, atëherë ju mund të dënoheni me 40 euro gjobë.

Në shumën e dënimeve prej 40 eurosh hyjnë edhe këto shkelje rregullash:

Nëse nuk i jep përparësi kalimi mjeteve me përparësi kalimi.

Nëse në tunel nuk i ndizni dritat e shkurta, transmeton media.

Ngarkesa e parregullt, ose e rrezikshme.

Ngarkesa nëse kalon më tepër se 1 m dhe nuk shënohet me pëlhurë.

Nëse nuk përdorni rripin e sigurisë.

Nëse përdorni telefonin gjatë vozitjes.

Ndërkaq, në kategori dënimesh prej 30 dhe 20 eurosh hyjnë edhe këto shkelje:

Nëse ju mungojnë pajisjet rezervë të automjetit.

Gomat e shlyera

Pajisjet dimërore,

Nëse bart më tepër persona sesa është e lejuar.