Rrëfimi i bashkëshortes së Rexhep Selimit, ushtares më të re të UÇK-së

364

Shqipe Mehmeti-Selimi, gruaja e Rexhep Selimit, ka treguar për periudhën e luft ës dhe pjesëmarrjen e saj në luft ën e UÇK-së. Ajo ndër të tjera, ka treguar edhe kohën kur e ka njohur Rexhep Selimin, tashmë burrin e saj.

“Si me Rexhën, unë jam takuar edhe me shumë bashkëluf tëtarë te tjerë por, pash diçka tek ai dhe kështu me kohë, duke e parë, duke biseduar me të, normalisht që ndjenjat janë rritur për të dhe kështuqë,pas luf tës, e kurorëzuam me martesën tonë”, ka thënë Shqipja.