Rinia revolucionare në Iran (FOTO)

1

David Tesinsky është nga Praga. Është fotograf i kulturave të ndryshme, historive dhe tregimeve të njerëzve, e këtë herë, ka kaluar kohën në Iran, për të sjellë përmes fotografive “rininë revolucionare”.

Thotë se ka kërkuar një muaj në Teheran, të takohet me të rinj që merren me të ashtuquajturat aktivitete revolucionare në mënyrën e jetesës, ose, më mirë të thuhet, atë që e bëjnë të paligjshme në vend. Të tillë janë homoseksualët, festat e Krishtlindjeve e Vitit të Ri, pirja e alkoolit e shumë gjëra tjera.

Comments are closed.