Reuma, dhimbja në kyçe, ënjtja, banjat, rrudhat dhe celuliti, largohen më lehtë e më shpejt në VFV Clinic

“Reuma, dhimbja në kyçe, ënjtja, banjat, rrudhat dhe celuliti, largohen më lehtë e më shpejt në VFV Clinic”

Zhvillimi i teknologjisë, pajisjeve dhe aparaturës së ndryshme, ka bërë që edhe sëmundje të ndryshme të mënjanohen dhe shërohen më lehtë e më shpejtë.

Për këtë nevojiten pajisje dhe aparate bashkëkohore, të cilat i gjen tek Ordinanca  VFV Clinic.

Advertisements

Largimi i dhimbjeve reumatike dhe dhimbjet e kyçeve, përmes Shock Wave terapisë, zëvendëson përdorimin e injeksioneve dhe terapive tjera konvencionale, duke mënjanuar në disa raste edhe intervenimet kirurgjike.

Tekar është aparatura e preferuar e Usain Bolt dhe e preferuar për gratë, pikërisht për largimin e celulitit. Gjithashtu, shërben për rehabilitimin fizik dhe muskulorë tek sportistët. Trajtimi me Tekar bën që të largoheni edhe nga përdorimin e banjave, ku 1 terapi me Tekar zëvendëson 5 terapi në banja.

Të ënjturat e ekstremiteteve mund lehtësisht të mënjanohen përmes Laserit me reze infra të kuqe të dritës. Laseri mënjanon edhe rrudhat dhe celulitin e mbi të gjitha, rigjeneron të gjitha indet e sistemit muskulorë.

Të gjitha këto, trajtohen në një vend dhe me aparaturat më të reja në tregun e medicinës fizikale dhe rehabilitimit, me fizioterapist profesional dhe me përvojë, tek VFV Clinic.