Qeveria përpiloi ligj për evidentimin e personave të paevidentuar në librin amëz të të lindurve

6

Shkup, 13 nëntor – Qeveria me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, e konfirmoi Propozim-ligjin për personat e paevidentuar në librin amëz të të lindurve dhe do ta propozojë për miratim në Kuvend, njofton KOHA.

Qëllimi i ligjit, siç informon shërbimi qeveritar për media, është që personat e paevidentuar në librat amëz të të lindurve të fitojnë cilësinë e personit me status të posaçëm qytetar, për shkak realizimit të së drejtës të arsimit, sigurimit shëndetësore, sigurimit social dhe punësim me sigurim të detyrueshëm social në pajtim me ligjin. (koha.mk)

Comments are closed.