Qeveria e miratoi Informacionin për Programin e reformave ekonomike 2021-2023

13

Shkup, 29 shtator – Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme, shqyrtoi dhe miratoi Informacionin mbi Programin e reformës ekonomike 2021-2023 me Plan aksional për zbatimin e rekomandimeve të miratuara në Dialogun ekonomiko-financiar të 19 majit të vitit 2020, informojnë nga shërbimi për shtyp i Qeverisë së RMV.

Në të njëjtën kohë, me këtë vendim Qeveria i angazhoi të gjitha ministritë dhe institucionet kompetente përgjegjëse për zbatimin e programit të reformës ekonomike të paraqesin propozime për aktivitete dhe afatet për zbatimin e tyre përmes të cilave konkluzionet e përbashkëta të përcaktuara në Planin aksional për realizimin e rekomandimeve të miratuara në – Dialogu financiar nga 19 maji i vitit 2020.

Comments are closed.