Prezantim i mundësive për qasje deri te mjetet për inovacione

Si më lehtë të arrihet deri te mjete nga Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik është tema e konferencës për media e Lidhjes së Odave Ekonomike të Maqedonisë, në suaza të aktiviteteve të saj, të cilat kanë për qëllim kompanitë më hollësisht të njihen me instrumentin Grante të bashkëfinancuara për shoqata të sapoformuara tregtare start ap dhe spin of. LEO në bashkëpunim me Fondin për inovacione dhe zhvillim teknologjik të Republikës së Maqedonisë, organizojnë seri të aktiviteteve me qëllim që kompanitë më hollësisht të njihen si funksionon me instrumentin Grante të bashkëfinancuar për shoqatat e sapoformuara tregtare strat ap dhe spin of, në korniza të së cilës ndahen mjete financiare deri 30.000 euro, si dhe Grante të bashkëfinancuara për komercializim të inovacioneve në korniza të së cilës ndahen mjetet financiare deri 10.000 euro. Në konferencën për media do të mbajnë fjalim drejtori i Lidhjes, Mitko Aleksov dhe drejtoresha e Fondit për inovacione dhe zhvillim teknologjik, Jasmina Popovska.