Petrov: Ka mbaruar epoka e mosndëshkimit, ndotësit e ambientit duhet të ndërshkohen

Tetovë, 22 janar – Në një tribunë të hapur për qytetarë sot në qytetin e Tetovës ka qëndruar nënkryetari i LSDM-së Kosta Petrov derisa temë e debatit ka qenë ajri i ndotur dhe sfidat me të cilat përballet vendi për të siguruar ajër të pastër.

Një tribunë e shkëlqyeshme për temën e ajrit në Tetovë. Ne nuk kemi kohë për të humbur.

Të gjithë duhet të punojmë së bashku për një zgjidhje afatgjatë.
“Tani të gjithë duhet të krijojmë” ambiente të gjelbëruara së bashku.
Ndotësit duhet të ndëshkohen! Ka mbaruar epoka e mosndëshkimit!
Buxheti i MAJPH-së duhet të rritet! Kjo do ta bëj më të shpejtë procesin e shndërrimit të ndërtesave publike dhe familjeve në ngrohje jo-ndotëse.
Më shumë inspektorë në terren për të parandaluar djegiet, djegien e kabllove të bakrit, hedhjen e paligjshme.
Vendosja e një kontrolli të vazhdueshëm 24-orë të ndotësve dhe të gjitha lehtësive të vogla dhe të mesme nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe inspektoratet lokale, në bashkëpunim me sektorin civil përmes vendosjes së eko-patrullave civile.

Kontrolle të jashtëzakonshme në të gjitha lejet e lëshuara të integruara të mjedisit dhe licencat e mjedisit, me theks të veçantë në ndotjen e ajrit dhe menaxhimin e mbeturinave (grumbullimi, asgjësimi, ndezja …)
Investim më i madh në mjedis për të ndihmuar qytetarët të rinovojnë shtëpitë e tyre për të konsumuar më pak energji, për të mbështetur industrinë që të jetë një lider në ekonominë e gjelbër, të ketë forma më të lira dhe më të shëndetshme të transportit publik dhe transportit alternative, prodhojnë energji që nuk do të ndikojnë në ndryshimin e klimës …
Ndalimi gradual i përdorimit të energjisë ndotëse ndaj mjedisit në institucionet publike dhe familjet (qymyri, nafta e papërpunuar, etj)

Qëllimi është që në fund të vitit 2025, të paktën 60% e peshës së mbeturinave të paketimit të krijuara në territorin e Maqedonisë të riciklohen ose përdoren për prodhimin e energjisë dhe deri në fund të vitit 2025 të paktën 55% dhe maksimalisht 80% të pesha e mbeturinave të paketimit të gjeneruara dhe të grumbulluara në territorin e Maqedonisë për tu ricikluar. Deri në vitin 2024 po i shndërrojmë të gjitha institucionet publike në ngrohje ekologjike për mjedisin.(koha.mk)

Одлична трибина на тема воздух во Тетово. Немаме време за губење. Мораме сите заеднички да работиме на долгорочно…

Publiée par Kosta David Petrov sur Mercredi 22 janvier 2020