Përmes grantit të Komunës së Tetovës janë siguruar automjete dhe pajisje për ndërmarrjen komunale

40

Komuna e Tetovës informoi se ata morën një grant nga Banka Botërore me të cilin u blenë automjete dhe pajisje dhe iu dorëzuan Ndërmarrjes komunale publike “Tetovë”. Janë vënë në përdorim katër kamionë të rinj për mbledhje të mbeturinave dhe dy automjete speciale – “pastruese” dhe “fshesë ajri” si dhe 150 kontejnerë.

“Këto grante u morën në kuadër të zbatimit të suksesshëm të dy projekteve të mëparshme me Bankën Botërore: zgjerimin e bulevardit “Vidoe Smilevski-Bato” dhe furnizimi me pesë autobusë për nevojat e transportit publik. Ky projekt do të mundësojë grumbullimin e vazhdueshëm të mbeturinave dhe njëkohësisht do të sigurojë një mjedis të pastër për qytetarët, informoi Komuna e Tetovës.

Vlera e kamionëve dhe pajisjeve është në vlerë prej mbi 26 milionë denarë.