Përkrahja e grave me fëmijë jetim për përmisimin e jetesës së tyre

3

Kryqi i Kuq i Kosovës në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Gjysmëhënës Islamike ka realizuar projektin “Përkrahja e grave me fëmijë jetim për përmisimin e jetesës së tyre”.

Nga ky projekt janë përkrahur shtat familje: katër familje janë përkrahur me nga një lopë, dy familje me nga pesë koshere bletësh dhe pajisje shtesë, një familje me pajisje të rrobaqepësisë dhe materiale përcjellëse. Gratë e përkrahura nga ky projekt kanë pasur njohuri paraprake lidhur me lëmit në të cilat janë përkrahur.

 

Comments are closed.