Përfituesit e ndihmës sociale do të marrin kompensim për ngrohje nga tetori deri në mars

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS), duke përshtatur rregulloret në fushën e mbrojtjes sociale, mundësoi qasje më të lehtë në realizimin e të drejtës për ndihmë minimale të garantuar dhe realizimin e një kompensimi në para në dorë për të mbuluar një pjesë të kostove të konsumit të energjisë në amvisëri edhe për muajt prill deri në shtator në rrethana të jashtëzakonshme, pra për kohëzgjatjen e pandemisë me COVID-19.

MPPS, duke konsideruar se rrethanat e jashtëzakonshme me pandeminë e virusit korona kanë përfunduar, njofton qytetarët se qasja e lehtësuar në të drejtën e asistencës minimale të garantuar pushon së vlefshmi dhe përfituesit e ndihmës minimale të garantuar do të marrin një kompensim monetar për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të konsumit të energjisë në amvisëri për muajt tetor deri në mars, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen Sociale, të konsideruar nga 30.06.2022.