Për 415,3 për qind rritet vlera e punëve të dakorduara ndërtimore në vendet e huaja

1

Shkup, 17 maj – Gjithsej 4.001.194.000 denarë arrin vlera e përgjithshme  e punëve të dakorduara ndërtimore  në vendet e huaja për periudhën janar-mars të këtij viti ka  415,3 për qind rritje në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Sipas Entit Shtetëror të Statistikës (ESHS), në periudhën e regjistruar  operativa ndërtimore  nga vendi në vendet e huaja  ka kryer punë ndërtimore në vlerë prej 48.065 mijë denarë që është për 81,4 për qind më pak në krahasim me  periudhën e njëjtë të vitit 2018. vitin

“Rënia të madhe të vlerës së punëve të kryera ndërtimore ka të bëjë në përfundimin e aktivitete ndërtimore  të objekteve në Bosnjë e Hercegovinë në fund të vitit të kaluar. Në periudhën e njëjtë është vërejtur  vëllim i rritur  të punëve të kryera  ndërtimore në Gjermani, theksojnë nga ESHS.-së. (koha.mk)

Comments are closed.