Pa ujë nesër një pjesë e lagjes Fushë Tophanë

Shkup, 31 janar – Ndërprerje të furnizimit me ujë nesër nga ora 9:00 deri në përfundimin e punëve do të kenë shfrytëzuesit nga rr. “Xhon Kenedi” nr.9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 dhe 27. QRMK pas raportimit nga NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” kumtoi se ndërprerja e furnizimit me ujë është për shkak të defektit në rrugë f 100 mm në rr. “Xhon Kenedi” nr.9b në lagjen e Fushë Tophanës.