OSBE/ODIHR me vlerësim fillestar për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale

Misioni vëzhgues i zyrës për institucione demokratike dhe të drejta të njeriut (ODIHR) i OSBE-së, sot në konferencë për shtyp në Shkup do t’i prezantojnë rezultatet dhe konkludimet fillestare paszgjedhore nga rrethi i dytë i Zgjedhjeve lokale. Rezultatet dhe konkludimet fillestare do t’i prezantojnë ambasadorja Odri Gllover, shefja e misionit vëzhgues të ODIHR-së. Misioni vëzhgues i OSBE/ODIHR-së është i përbërë nga 126 vëzhgues nga 26 vende – 17 ekspertë zgjedhor në kryeqytet, si dhe 17 vëzhgues afatgjatë dhe 88 afatshkurtër të sistemuar nëpër tërë vendin.