Nuredini: Në Ditën e planetit Tokë kemi shembuj praktikë të politikave për zhvillim të qëndrueshëm dhe një mjedis të shëndetshëm jetësor

11

Tetovë, 22 prill – Ministri i Mjedisit jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini nga Tenova e Tetovës ku u lëshura në përdorim centrali fotovoltaik në Ditën e planetit tokë – 22 prill e vlerësoi këtë si mesazhin e duhur se si të kujdesemi për planetin. Përdorimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë si ky central, sipas tij, është një shembull se si përmirësohet mjedisi jetësor.

“Ky central, i cili është një burim i ripërtëritshëm i energjisë, është një shembull praktik i zbatimit konkret të politikave të Qeverisë sonë për zhvillim të qëndrueshëm dhe mjedis të shëndetshëm jetësor. Ne shohim se si një investitor privat mund të jetë partner në zbatimin e agjendës së gjelbër. Ne shohim se si funksionon bashkëpunimi ndërministror për çështjet kryesore në fushën e mjedisit jetësor, siç është Ministria e Ekonomisë përmes zbatimit të aspekteve klimatike dhe kontribuon në dekarbonizimin e shoqërisë sonë, ndërsa njëkohësisht edhe në uljen e ndotjes në vendin tonë. Kjo do të thotë një qasje e integruar në planifikimin e energjisë dhe klimës”, tha Ministri Nuredini.

Në të njëjtën kohë, ai informoi se javën e kaluar shteti e paraqiti kontributin e regjistruar kombëtar në Marrëveshjen e Parisit me një detyrim për t’i ulur emetimet e gazeve serë.

“Ne jemi të përkushtuar për t’i ulur gazrat serë deri në 51 për qind deri në vitin 2030, përkatësisht një ulje neto prej 82 për qind të emisioneve. Në analizën e këtij dokumenti në strategjinë e energjisë, planin e integruar të klimës, si dhe strategjinë afatgjatë për veprimin e klimës, ne jemi të përkushtuar për zhvillimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë, përkatësisht sa më shumë projekte si ky sot”, tha Nuredini.

Me rastin e Ditës së planetit Tokë, ai i kujtoi shumicën e projekteve që po punohen në Ministrinë e Mjedisit Jetësor, siç janë shpallja e Maleve të Osogovës si zonë mbrojtëse, procedura parlamentare për shpalljen e Malit Sharr si park kombëtar dhe projekte të tjera.

“Qeveria e ka miratuar planin e Ministrisë së Mjedisit Jetësor për pastrimin e deponisë në OHIS, ku mbetjet e rrezikshme të lindanit do të eksportohen dhe transportohen në Francë, ndërsa një pjesë tjetër në Hollandë. Kjo është për deponinë e vogël, ndërsa ne jemi duke punuar në miratimin e një plani për udhëheqjen dhe menaxhimin e deponisë së madhe. Ne kemi pika të zeza në vend, kemi paraqitur ndryshime në Ligjin për Mjedisin Jetësor dhe ne do të angazhohemi si shoqëri dhe shtet për t’i identifikuar dhe eleminuar këto pika të zeza,” tha Nuredini.

Ministria vazhdon të punojë në rehabilitimin e deponisë Ruisno, ka një procedurë për hua nga BERZH për rindërtimin dhe zhvillimin e të gjitha vendeve ku institucionet merren me mbeturinat, trajtimin e ujërave të zeza dhe subvencionet për automjetet elektrike.