Një pjesë e autostradës Milladinovcë – Shtip e mbyllur për trafik

0

Shkup, 16 mars Autostrada Milladinovcë – Shtip, seksioni Miladinovcë – Kadrifakovë dhe Kadrifakovë – Milladinovcë nuk është lëshuar për trafik. Në autostradën, siç informoi LAMM, kryhet verifikime të karakterist të sigurisë.

LAMM rekomandon që shoferët të mos e përdorin këtë aks rrugor.

Komunikacioni nëpër rrugët e vendit po zhvillohet pa pengesa kryesisht nëpër rrugë vende-vende të lagështa.

Intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është mesatar. Në vendkalimet e tjera kufitare, në anën e Maqedonisë, nuk ka vonesa të mëdha për hyrje dhe dalje nga shteti. 

Comments are closed.