Niveli i ujërave të lumenjve më i lartë nga mesatarja e prillit

19

Shkup, 19 prill – Niveli i lumenjve është mbi mesataren për prillin me përjashtim të Kriva Rekës, Bregallnicës në Berovë dhe Cërna Rekës në Novaci.

Matjet më të reja hidrologjike tregojnë se më së shumti është rritur niveli i Drinit të Zi gjegjësisht 115 centimetra në raport me mesataren për prillin.

Rritje të nivelit të ujërave ka edhe te tre liqenet në vend. Më së shumti është rritur niveli në Liqenin e Dojranit në krahasim me mesataren e prillit.

Comments are closed.