Niveli i Liqenit të Dojranit mbi mesataren për tetorin

9

Liqeni i Dojranit edhe sot shënon rritje të nivelit, prej – 82 centimetra sa është mesatarja për tetorin, në 178, kumtoi Drejtoria për Hidrometereologjike. Matjet hidrologjike nuk tregojnë devijime më të mëdha në nivelin te Liqeni i Ohrit dhe Prespës.

Gjendja tek lumenjtë është më ndryshe. Nivelet e ujit të Vardarit në Veles, Shkup dhe Jegunoc, në Pçinjë në Banjën e Katllanovës dhe në Sateskë në Botun janë më të ulëta nga mesatarja në tetor, derisa Strumica në Sushevë shënon rritje të caktuar.

Comments are closed.