Neto rroga mesatare në tetor 23.356 denarë

32

Neto rroga e paguar mesatare në tetor arrin 23.356 denarë dhe është rritur për katër për qind në krahasim me tetorin e vitit të kaluar, publikoi sot Enti Shtetëror i Statistikës. Sipas të dhënave të publikuara, rritje të neto-rrogës ka në sektorët Art, argëtim dhe rekreacion, Miniera dhe nxjerrje e gurëve dhe Industri përpunuese.

Në krahasim me shtatorin, rritje të neto-rrogës është vërejtur në sektorin Miniera dhe nxjerrje e gurëve, Transport dhe deponim dhe Furnizim me ujë, heqja e ujërave të zeza, menaxhim me mbeturinat dhe veprimtari për sanim të ambientit. Bruto rroga e paguar mesatare arrin 34.266 denarë dhe ajo është rritur për 3,8 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në tetor 1,6 për qind e të punësuarve nuk kanë marrë rroga.

Comments are closed.