Nesër pa rrymë pjesë të disa komunave të Shkupit

8

Për shkak të ndërhyrjeve teknike në rejtin elektrik, nesër prej orës 8:30 deri në orën 10:30, pa rrymë do të mbeten shfrytëzuesit e një pjese të rr. “Bukureshka”, komuna e Karposhit, 8:30 deri në orën 11:00 shfrytëzuesit nga një pjesë e rr. “Franklin Ruzvelt” (në shtrirjen prej rr. Vasil Gjorgov dhe rr. “Naroden Front”) dhe një pjesë e rr. “Vasil Gjorgov”, në komunën Qendër, informon Qendra rajonale për menaxhim me kriza e Qytetit të Shkupit.

Prej orës 9:00 deri në orën 14:00 nuk do të kenë rrymë shfrytëzuesit e një pjese të lagjes Kisella Jabuka, nënrruga nr.50, dhe një pejsë e fshatit Vollkovë, nënrrugët 70 dhe 95, në komunën Gjorçe Petrov, prej orës 8:30 deri në orën 11:00 shfrytëzuesit nga pjesë të rrugëve “Vostaniçka” (numnrat shtëpiak 1A, 1B, 24A dhe 24B), “Sllavejko Arsov” dhe “Rillski Kongres”, në komunën Qendër, prej orës 9:00 deri në orën 13:00 shfrytëzuesit nga rr. “Pariska” nr. 8, 18 dhe 20, në komunën Karposh, prej orës 11:30 deri në orën 14:00 shfrytëzuesit nga Bul. Serbia (shtëpitë me numrat prej 1 deri 20 A dhe B) në komunën Aerodrom.

Pa rrymë nesër prej orës 9:00 deri në orën 10:00 do të mbeten shfryatëzuesit nga rr. “Vasill Gjorgov” nr.19, në komunën Qendër, prej orës 9:00 deri në orën 15:00 mha rr. “2” në fshatin Lisiçe e Ulët, në komunën Aerodrom, prej orës 11:30 deri në orën 15:00 shfrytëzuesit nga një pjesë e rr. “Prolet”, pjesë të bulevardeve “Koço Racin”, “Maqedonia” dhe “11 Tetori” nga nr. 32 deri 46 në komunën Qendër, prej orës 8:20 deri në orën 14:30 shfraytëzuesit  nga një pjesë e bul. “Hristijan Todorovski Karposh” (nga Enti për deratizim deri në rr. “Ferid Bajram”) dhe një pjesë e rr. “Rokomija” në komunën Çair.

Nesër prej orës 08:30 deri në orën 09:30 nuk do të ketë rrymë tek shfrytëzuesit nga rr. “1513” në lagjen Pintija në komunën Kisella Vodë, ndërsa prej orës 9:00 deri në orën 14:00 shfrytëzuesit nga rr. “Gjorçe petrov” nga nr. 147 deri 157 në komunën Gjorçe Petrov.

Comments are closed.