Nënshkruhet Konventa multilaterale e OECD për masat e parandalimit të evazionit fiskal!

6

Shkup, 29 janar – Është nënshkruar sot Konventa multilaterale mbi masat për parandalimin e evazionit fiskal dhe transferimin e fitimit në kuadër të takimit të 8-të që po mbahet në Paris që njëkohësisht do të forcojë marrëveshjet aktuale të shamngies së taksave dhe luftën kundër evazionit fiskal.

Në lidhje me këto masa, zëvendësministrja e financave Shiret Elezi gjatë vitit të kaluar ka ndjekur nga afër punimet e dy konferencave ndërkombëtare edhe atë në Paris të Francës dhe në Tbilisi të Gjeorgjisë ku është diskutuar zhvillimi i bashkëpunimit financiarë dhe lufta kundër fshehjes së tatimit.

Aderimi në këtë konventë shumëpalëshe do të ndihmojë vendin tonë të luftojë abuzimin e marrëveshjeve dypalëshe dhe të forcojë marrëveshjet aktuale kundër evazionit fiskal dhe transferimit të fitimeve në vendet me taksa më të ulëta ose ku nuk do të paguhet asnjë lloj tatimi. Deri më tani kemi nënshkruar marrëveshje bilaterale mbi taksimin e dyfishtë me 49 vende të botës. Marrëveshjet bilaterale janë nënshkruar ndër vite dhe shumica prej tyre edhe janë me standarde të vjetruara. Nënshkrimi i konventës do të na lejojë të rinovojmë të gjitha marrëveshjet përnjëherë dhe të shtojmë kështu mbrojtje shtesë kundër tatimit të dyfishtë dhe praktikave të dëmshme në kuadër të taksave, kështu thekson zëvendësministrja Elezi.

Republika e Maqedonisë Veriore është vendi i 94-të që e nënshkruan këtë Konventë.

Mosha digjitale në të cilën jetojmë kërkon zgjidhje të reja për të përmbushur sfidat e reja. Ndarja e të drejtave tatimore dhe fitimeve nuk mund t’i atribuohet vetëm lokacionit fizik. Globalizimi dhe digjitalizimi i lejon kompanitë të shesin dhe drejtojnë bizneset në vende pa investuar në infrastrukturë lokale dhe operacione të ndryshme. Fakti që ndërveprimet e klientëve mund të menaxhohen nga lokacione të ndryshme lejon bizneset të kenë një prani aktive në vende pa ndonjë prani fizike. Shërbimet digjitale të automatizuara po hapin sfida dhe diskutime të reja për përcaktimin e tyre. Rregullat transparente të taksave ndërkombëtare janë të nevojshme. Shembull jashtëzakonisht i rëndësishëm është të mbash ritmin dhe të vazhdosh me mundësitë dhe sfidat që paraqet ekonomia dixgjhitale, veçanërisht për vendet e vogla në zhvillim si jemi ne, sqaron mes tjerave Elezi.

Në gusht të vitit 2018, Republika e Maqedonisë Veriore u bë anëtari i 117 i Konventës së përfshirjes BEPS. Në këtë Konventë, marrim pjesë në mënyrë të barabartë me vendet e tjera në marrjen e masave për të parandaluar evazionin fiskal dhe për të ruajtur bazën tatimore. Paketa BEPS është e përbërë nga 15 masa që përcaktojnë veprime të ndryshme për t’i ndihmuar vendet të merren me shmangiet e taksave. Republika e Maqedonisë Veriore merr pjesë aktive në zbatimin e këtyre masave.(koha.mk)

Comments are closed.