Në shkurt janë dhënë 363 leje për ndërtim, më shumë për ndërtesa

5

Në shkurt të këtij viti janë dhënë 363 leje për ndërtim me të cilat parashikohet ndërtim i 705 objekteve me sipërfaqe të përgjithshme të dobishme prej 72.177 metra katror me vlerë të parashikuar prej 6.369.524 mijë denarë. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në shkurt të vitit 2017 janë dhënë për 8.4 për qind më shumë leje për ndërtim krahasuar me këtë muaj nga viti paraprak, ndërsa vlera e paraparë e objekteve është për 8,5 për qind më shumë. Nga lejet e dhëna për ndërtim 73 për qind ose 265 objekte janë rrokaqiej, ndërsa 25 ose 6,9 për qind objekte nga ndërtesat e ulëta. Shtatëdhjetë e tre ose 20,1 për qind janë leje për objekte për rikonstruim.

Comments are closed.