Në rrjedhë është mbjellja e duhanit nga rekolta e re, kultivuesit e duhanit kërkojnë çmime më të larta për 20 për qind

51

Prilep, 24 maj  – Kompanitë blerëse në vend t’i rrisin çmimet e duhanit për 20 për qind, kërkojnë nga Lidhja e shoqatave të kultivuesve të duhanit në Maqedoni në fillim të rekoltës së re të duhanit dhe nënshkrimit të marrëveshjeve të reja.

Sipas Kire Nedellkovski, kryetar i Lidhejs së shoqatave të kultivuesve të duhanit në Maqedoni, deri më tani janë mbjellë 70 për qind e sipërfaqeve me duhan në vend. Kushtet kohore në rajine ndihmuan, por në rajine të tjera, për shkak të motit të lig dhe breshërit një pjesë e të mbjellave të duhanit ishte shkatërruar.

“Për këtë rekoltë janë dhënë 23.432 fletë evidentuese, ndërsa janë paraqitur 14.669 hektarë tëmbjellen me duhan. Sipas kësaj, duhet të lidhen 34.105 kontrata me kompanitë blerëse në vend, ndërsa ndërmarrjet blerëse paraqitën për prodhim të 28 mijë tonëve duhan aq sa presin të jetë e rëndë kjo rekoltë. Por, realisht, në krahasim me vitin e kaluar nuk ka rritje të pridhimit tëp duhanitl priten mbi 23.000 tonë duhan, kryesisht për shkak të kushteve kohore, sepse nëse vazhdon kështu sezona, do të ektë edhe ulje”, thotë Nedellkovski.

Për Dançi Milevski nga Lidhja, kryesisht, blerësit në vend dakordohen për rritje të çmimebe përmes ankeseve të kontratave.

Në vendet fqinje, thekson, kryesisht kultivohet duhani me fletë të madhe dhe prodhimi është pakësuar.

Risitë në ligjin për duhanin janë se prej viti të ardhshëm nuk do të kërkhen fletë evidentuese, por kultivuesit e duhanit drejtpërdrejtë do të merren vesh me blerësit . Në vend, nga prodhimtaria e duhanit ekzistojnë mbi 24.000 familje. Nga Minsitria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave informojnë se nga fundi është pagesa e subvencioneve për rekoltën e vitit të kaluar të cilat janë rritur, përkatësisht, për klasën e parë është 80, për të dytën 70, ndërsa për klasëne  tretë dhe klasët e tjera nga 60 denarë për kilogram të blerë duhan. 

Comments are closed.