Në Maqedoni nivel i ulët i zhvillimit të sigurimit bujqësor

8

Shkup, 1 nëntor Nga numri i përgjithshëm i fermerëve të regjistruar vetëm katër për qind janë të siguruar me polisa për sigurim bujqësor. Përqindja më e madhe është e personave juridik të cilët sigurojnë sipërfaqet bujqësore, se sa përqindja e personave fizik, ose 28 për qind u përket personave fizik, ndërsa 72 personave juridik.

Të dhënat që sot në pres konferencë në Qeveri i prezantoi Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, tregon se tetëdhjetë e gjashtë për qind nga premia e përgjithshme i dedikohet sigurimit të mbjellave dhe frutave, ndërsa 14 për qind sigurimit të bagëtive.

“Të ardhurat e realizuara nga shitja e polisave për sigurim bujqësor në tre mujorin e tretë 2018 arrijnë shumën më të lartë të premive, derisa dëmet e paguara arrijnë 125 milionë denarë.  Kjo do të thotë se kompanitë e sigurimit i kthejnë paratë dhe e ndihmojnë bujqësinë me pagesën e dëmeve. Megjithatë fotografia e përgjithshme tregon se ekziston zhvillim i ulët i sigurimit bujqësor”, ka thënë drejtori i Agjencisë të Mbikëqyrjes së Sigurimeve, Klime Popovski.

Sipas zëvendëskryeministrit për çështje ekonomike, Koço Angjushev në Maqedoni ka problem edhe në anën e biznesmenëve dhe të kompanive të sigurimit, në një anë ajo që duhet bërë është të ngritët ndërgjegjësimi i biznesmenëve për përfitimet nga sigurimi, ndërsa në anën tjetër të punohet në ngritjen e profesionalizmit të kompanive të sigurimit.

“Vetëm puna profesionale e Agjencisë të Mbikëqyrjes së Sigurimeve, rregulla mirë të vendosura të lojës dhe kritere të qarta, kontrata nga kompanitë e sigurimit janë garanci për fermerët se do ta fitojnë mbështetjen që e kanë paguar me pagesën e premisë së sigurimit”, ka thënë Angjushev.

Ndërkohë, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Lupço Nikollovski pajtohet se ende është i vogël numri i fermerëve që i sigurojnë të mbjellat e tyre dhe se duhet të punohet në atë drejtim dhe të ndërtohet sistem efikas i sigurimit në bujqësi që gjithnjë e më shumë po i nënshtrohet ndryshimeve klimatike.

“Në vitin 2017 përmes Agjencisë për përkrahje financiare janë paguar 4.5 milionë euro gjithsej dëme lidhur me gjitha fatkeqësisë të cilat ndodhën”, ka thënë Nikollovski.

Comments are closed.