Në banjë falas do të shkojnë 37 pensionistë nga rajoni i Dibrës

Të drejtën e rekreacionit falas në banja klimatike këtë vit do ta shfrytëzojnë 37 pensionistë nga komuna e Dibrës dhe Qendra Zhupë.

“Të drejtën e banjës falas do ta shfrytëzojnë në banjat e njohura për shërim ‘Banjat e Dibrës – Capa’, ku qëndrojnë edhe pensionistë nga rajoni jugperëndimor. Të gjithë 37 pensionistët në banjë do të qëndrojnë prej 28 marsit deri më katër prill”, thotë Bardhyl Ballanca, referent në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Ivanlidor, e cila me aktivitetin e saj i mbulon të dy komunat.

Për këtë të drejtë këtë vit kanë aplikuar 63 pensionistë, që është një numër shumë më i ulët krahasuar me vitet e kaluara. Kjo është kryesisht për shkak të faktit se ata që kanë përdorur tashmë këtë të drejtë nuk kanë të drejtë të paraqesin kërkesat këtë vit. Prandaj, shtojnë nga njësia, numri i atyre që kanë marrë një përgjigje pozitive ndaj kërkesës është më i madh.

Nga fillimi i realizimit të këtij projekti qeveritar, në vitin 2010, nga të dy komunat, ku ka mbi dy mijë pensionistë, këtë të drejtë përmes Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale e kanë shfrytëzuar mbi 450 pensionistë. (koha.mk)