Në Angli të rinjtë ndihen më të vetmuar se pleqtë

Rreth 8 përqind e atyre të moshës 16-25 vjeç thanë se ndjehen të vetmuar “shpesh” ose “gjithmonë” në krahasim me vetëm 3 përqind të atyre të moshës 75 vjeç e lart që thanë të njëjtën gjë.

Sipas hulumtim të kryer nga House of Common, e cila shikon nivelin e vetmisë në Angli, është gjetur se fëmijët e vegjël mund të raportojnë nivele edhe më të larta të vetmisë me 14 përqind të moshës 10 deri 12-vjeçare duke thënë se shpesh ata ndjehen të vetmuar.

Një çështje që është theksuar nga disa ekspertë në lidhje me vetminë e të rinjve është se ka më shumë shërbime mbështetëse në dispozicion për të moshuarit që përjetojnë vetminë, dhe të moshuarit mund të kenë më shumë të ngjarë të dinë se ku të drejtohen për ndihmë sesa të rinjtë.

Studimet e të rriturve dhe adoleshentëve të rinj kanë gjetur një lidhje midis përdorimit të lartë të mediave sociale dhe izolimit social të vetë-raportuar ose vetmisë. Sidoqoftë, është e mundur që kauzaliteti të jetë ndryshe: d.m.th. njerëzit e vetmuar kanë më shumë të ngjarë të përdorin mediat sociale.

Shifrat e fundit zyrtare sugjerojnë se më pak se gjysma e të rriturve në Angli ndjehen të vetmuar herë pas here. Rreth 6 përqind e të rriturve raportojnë se ata shpesh ose gjithmonë ndjehen të vetmuar, me pak ndryshime sipas gjinisë ose rajonit.

Autoritetet kanë theksuar se vetmia është duke u kthyer në temë diskutimi në Angli dhe është duke shkatërruar ëndërrat e shumë të rinjëve.