Ndryshohet regjimi kohor i komunikacionit në rrugën Kërçovë-Ohër

Shkup, 10 gusht  – Në rrugën magjistrale Kërçovë-Ohër, prej sot vendoset ndryshim kohor i  regjimit të komunikacionit.

Ndryshimi kohor i komunikacionit me devijime (kalim nga njëra anë në tjetrën) është për shkak të kryerjes së punëve ndërtimore, ndërsa do të zgjasë deri në përfundimin e aktiviteteve.

Për regjimin kohor është vendosur sinjalizim adekuat i komunikacionit.