Ndarje e unazave inxhinierike

Në Shën Naum sot do të ndahen unazat inxhinierike për inxhinierët më të mirë  të diplomuar  nga fakultetet inxhinierike në Republikën e e Maqedonisë.  Eventi është në organizim të Odës së Arkitektëve të Autorizuar dhe Inxhinerëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë dhe Institutit Inxhinierik të Maqedonisë.