Ndalesë për qarkullim të automjeteve të rënda transportuese në Pletvar

14

Shkup, 9 janar – Ndalesë për qarkullim të automjeteve të rënda transportuese është vendosur në kalimin malor Pletvar, kumtoi LAMM.

Ndalesa, siç theksohet në kumtesë është vendosur në orën 16.15 minuta.

Ende është në fuqi edhe ndalesa për kamionë përmes Presekës, Gjavatës dhe Bukovës.