MPPS: Buxheti për vitin 2018 parasheh punësime të reja në çerdhe

Shkup, 7 nëntor – Buxheti për vitin 2018 i cili ka të bëjë në fushën e punës dhe asaj sociale është planifikuar mirë dhe duhet të mundësojë zhvillim më të madh të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve. Janë planifikuar punësime shtesë në kopshte, por edhe në serviset për mbrojtje sociale të cilat janë në nivel më të ulët japin shërbime shfrytëzuesve, si dhe mjete për masa aktive për punësim, të cilat duhet ta ulin papunësinë.  “Pa investim në mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve nuk mund të flasim se shoqëria jonë do të zhvillohet. Në vitet e kaluara ky sektor është lënë pas dore. Në kopshte kemi 2.600 të punësuar më pak nga sa është e nevojshme. Kush kujdeset për fëmijët tanë? Me të vërtetë është shumë të ketë nga 40 fëmijë në një grup. Sepse, këtu do të realizohen një pjesë e madhe e punësimeve. Planifikohet edhe rritje e pagave – sërish në kopshte, por edhe punësime në serviset për mbrojtje sociale, sepse, Ministria është e stërngarkuar me kuadër, por poshtë në serviset – qendrat ditore për persona me aftësi të kufizuara, qendrat për punë sociale të cilat duhet t’u shërbejnë qytetarëve atje nuk kemi të punësuar”, tha ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska. Paralajmëroi se do të ketë më shumë mjete shtesë për investime kapitale në mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve dhe se kjo do të bëhet në bashkëpunim me vetëqeverisjet lokale. “Në të vërtetë konsideroj se ky buxhet është zhvillimor de do të mundësojë të kemi mbrojtje më të mirë sociale dhe të fëmijëve që për mua si ministre e këtij dikasteri është me të vërtetë me rëndësi”, tha Carovska. Nga ana tjetër, thotë ajo, gjithashtu duhet të kihen parasysh edhe mjete për masa aktive për punësim, të cilët duhet ta ulin papunësinë.